> Tin tức khác > BẢN TIN VĂN HÓA 5T KỲ SỐ 2

BẢN TIN VĂN HÓA 5T KỲ SỐ 2

Ngoài những quy định tại nơi làm việc thì Văn Hóa 5T là một nét đặc trưng của Honda Ôtô Long An nói riêng và tập đoàn PTC nói chung. Nhân viên làm văn hóa 5T, quản lý làm văn hóa 5T, Ban Lãnh Đạo làm văn hóa 5T tạo nên một môi trường làm việc đầy thân thiện và gắn kết.