Bảng giá xe Ô tô

TÊN XE PHIÊN BẢN GIÁ XE Ô TÔ
Honda CR-V Phiên Bản G
1,109,000,000 VNĐ
Honda CR-V Phiên Bản L
1,159,000,000 VNĐ
Honda CR-V Phiên Bản e:HEV RS
1,259,000,000 VNĐ
Honda CR-V Phiên Bản L AWD
1,310,000,000 VNĐ
BR-V G
661,000,000 VNĐ
BR-V L
705,000,000 VNĐ
Honda City RS
609,000,000 VNĐ
Honda City L
589,000,000 VNĐ
Honda City G
559,000,000 VNĐ
Honda CIVIC Type R
2,399,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Trắng ngọc
831,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đỏ
831,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đen
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Xám
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đen
871,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đỏ
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Trắng Ngọc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Trắng Bạc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5G Trắng Ngọc
699,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5G Đỏ
699,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5G Xám
699,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5G Đen
699,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
730,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
770,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
870,000,000 VNĐ
Honda Accord Xám
1,319,000,000 VNĐ
Honda Accord Đen
1,319,000,000 VNĐ
Honda Accord Trắng
1,329,000,000 VNĐ