> Tin tức và sự kiện > Thư mời tham gia sự kiện LÁI XE AN TOÀN

Thư mời tham gia sự kiện LÁI XE AN TOÀN

Thư mi chương trình LÁI XE AN TOÀN

Vi mong mun trang b cho Quý Khách hàng nhng k năng và k thut khi tham gia giao thông, Honda Ô tô Long An hân hnh gii thiu đến Quý Khách hàng chương trình Tp Hun Lái Xe An Toàn ti Showroom Honda Ô tô Long An vào lúc 8-12g ngày 10/12/2022.

Khi tham gia chương trình Quý Khách hàng s được đào to 2 ni dung:

  • Ni dung lý thuyết s trang b cho Quý Khách hàng nhng thông tin, kiến thc v giao thông vi nhng tình hung thường xy ra khi tham gia giao thông trên đường.
  • Ni dung thc hành s bao gm hướng dn các k năng và k thut điu khin xe cùng vi vic tri nghim thc hành tình hung x lý thc tế qua các bài tp.

ĐẶC BIT cơ hi nhn v nhng phn quà giá tr t chương trình

720x480_101222

Honda Ô tô Long An trân trng kính mi Quý Khách hàng đã nhn được thông báo đến tham d và nhn v nhng phn quà vô cùng hp dn

Lưu ý: Quý khách tham d s kin vui lòng mang theo giy phép lái Ô tô còn hiu lc

Thông tin chi tiết vui lòng liên h hotline: 0886 806060 hoc 18009065 (min phí)

Honda Ôtô Long An Mt Thương Hiu – Trn Nim Tin hân hnh được phc v quý khách.