> Tin tức và sự kiện > VINH DANH NHÂN VIÊN BÁN HÀNG XUẤT SẮC 100Ki

VINH DANH NHÂN VIÊN BÁN HÀNG XUẤT SẮC 100Ki

Sáng ngày 15/04/2024 Honda Ôtô Long An đã có một buổi họp mặt nội bộ để tổng kết hoạt động trong năm tài chính 100Ki và định hướng cũng như kế hoạch cho 101Ki sắp tới.

Cũng trong buổi họp, Ban Điều Hành Honda Ôtô Long An đã tuyên dương những nhân viên có thành tích xuất sắc gồm có:

Anh Phan Minh Hải – TVBH Tiêu biểu HẠNG NHẤT

Anh Trương Vô Kỵ – TVBH Tiêu biểu HẠNG NHÌ

Anh Nguyễn Đăng Khoa – TVBH Tiêu biểu HẠNG BA

Honda Ô tô Long An trân trọng cảm ơn những nỗ lực không ngừng và đóng góp của các cá nhân xuất sắc nói riêng và toàn tập thể nhân viên nói chung đã đồng cùng sự phát triển của công ty.