BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda HRV L
871,000,000 VNĐ
Honda HRV G
786,000,000 VNĐ
Honda CR-V LSE
1,138,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
998,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,048,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,118,000,000 VNĐ
Honda City RS
599,000,000 VNĐ
Honda City L
569,000,000 VNĐ
Honda City G
529,000,000 VNĐ
Honda City E
499,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
729,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 G
789,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
929,000,000 VNĐ
Honda Accord 2.4
1,319,000,000 VNĐ
Honda Brio RS 2 màu
452,000,000 VNĐ
Honda Brio GS
448,000,000 VNĐ
Honda Brio G
418,000,000 VNĐ